Orientering om optimering

Dine operationer kører ikke helt optimalt og du føler at virkeligheden er ved at forlade virksomheden. Kunderne finder andre produkter og ydelser. 

Du tænker på at tage fat på de nødvendige forandringer, men det kræver en ændring af kultur og virksomhedens rutiner og måske ressource allokering og fordeling.

Det er svært for der er så meget der skal tages hensyn til. Derfor er og bliver jeg din samarbejdende og støttende interim, de facto hardcore problemknuser, en ukuelig praktiker med et stort teoretisk fundament som kunderne er glade for, tillige med de faktiske og reelle erfaringer jeg bringer med ind, når opgaven er overlevelse og det nødvendige paradigme skift.

Vi arbejder med alle parametre så vi lever op til krav samt strategier, management udvikling, omorganisering og elementer fra administration og drift, optimering herunder logistik i alle manuelle og automatiserede operationer samt drift.